Detalii ale programului masteral

Programul este axat pe formarea abilităților practice de negociere, prin urmare, toate disciplinele se vor axa pe profesionalizarea viitorilor negociatori. Curriculum pentru anul universitar 2017-2018 are următoarele discipline:

An I, semestru I

An I, semestru II

An II, semestru I

An II, semestru II

UE în economia globală
Negocieri și relații interculturale
Fundamente ale managementului internațional
Fundamente juridice ale Pieței Unice
Principii și tehnici ale negocierilor europene
Strategii și tehnici avansate de negocieri internaționale
Comunicare managerială
Modelarea Noii Europe
Negocieri pentru parteneriate
Negocieri în tranzacții internaționale
Team leadership. Dezvoltarea abilităților manageriale
Curs opțional 1 – (se va alege o disciplină din următoarele):
Analiza crizelor Uniunii Europene,
Stiluri Culturale și Diplomație,
Dezvoltare profesională și program aplicativ de training
Modele de bune practici
Managementul ciclului de proiect
Curs opțional 2 – (se va alege o disciplină din următoarele):
Comportament organizațional
Legislația programelor și proiectelor europene

Cadrele didactice care vor preda la această specializare

• Conf. univ. dr. habil. Gabriela Ciot – coordonatorul programului, Facultatea de Studii Europene
• Prof. univ. dr. Nicolae Păun – Decanul Facultății de Studii Europene
• Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș – Negociator Șef cu Uniunea Europeană (2000-2004), Ministru al Afacerilor Europene (2008-2009), Facultatea de Studii Europene
• Eugen Teodorovici – Ministru al Fondurilor Europene (2012-2015), Ministru al Finanțelor Publice (2015), Președinte al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului României (2017-prezent)
• Dr. Andrei Rădulescu, Economist Șef, Banca Transilvania
• Conf. univ. dr. Mircea Maniu – Prodecan, Facultatea de Studii Europene
• Conf. univ. dr. Nicoleta Paina – Director Departamentul de Studii Europene și Guvernanță, Facultatea de Studii Europene
• Lect.univ.dr. Mihaela Oprescu - Facultatea de Studii Europene
• Lect. univ. dr. Paula Mureșan – Facultatea de Studii Europene
• Lect. univ. dr. Horațiu Dan – Facultatea de Studii Europene
BeTheme WordPress Theme